İÇ POLİTİKA

İÇ POLİTİKA

Huzistan’da Varoşlaşma: Sorunlar ve Sonuçlar

İç Politika Koordinatörlüğü

Varoşlarda yaşayan yüksek nüfusuyla Huzistan ili, varoşlaşma sorunuyla da yakından ilişkili olarak son yıllarda yapılan protesto eylemlerinin merkezlerinden biri hâline gelmiştir.

HABER ANALİZ

Uzmanlar Meclisi Üyesi Misbah Yezdi Vefat Etti

Mehmet Koç

Yezdi, ilmî faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal faaliyetlerde de yer alan, reform hareketine ve dinî entelektüellere karşı sert eleştirileri bulunan radikal bir din adamıydı.