İRAM İstişare Toplantıları

23.10.2018

İran Araştırmaları Merkezi, siyaset, ekonomi,tarih, edebiyat, kültür ve toplum alanında İran üzerine araştırmalar yapan uzman ve araştırmacılarla ile istişare toplantılarının ilkini 15 Ekim 2016’da İRAM Merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıya Ankara, İstanbul, Erzurum, Konya, Kırıkkale başta olmak üzere çeşitli illerdeki üniversitelerden öğretim üyeleri iştirak etmişlerdir. Toplantıda İran’a dair sağlıklı ve ilmi araştırmalar yapmanın üzerine vurgu yapılırken İran ile Türkiye arasında muhtelif alanlarda işbirliklerinin sağlıklı temellere dayandırılabilmesinin en önemli yolunun sağlıklı bilgi ile üretmekle mümkün olduğu belirtilmiştir. Toplantıda ayrıca, İran araştırmaları için kaçınılmaz önemde olan Farsçanın öğrenilmesi konusunda ülkemizde gözlemlenen zorluklar da tartışılmıştır.Ülkemizde çok etraflı ve ileri düzeyde Farsça çalışmalarının yapıldığına dikkat çekilen toplantıda Türkiye’de genel yabancı dil öğretimine özellikle de Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerine ilişkin yapısal sorunlar tartışılmıştır. Katılımcılar ayrıca akademi, iş dünyası ya da bürokrasi için İran konusunda uzman kadroların yetiştirilebilmesi için Fars Dili ve Edebiyatı, Tercüme ve Mütercimlik, Tarih, Uluslararası İlişkiler, İlahiyat vb bölümlerde Farsçanın daha sistemli şekilde öğretilmesi ve İran üzerine daha nitelikli bilimsel çalışmaların yapılabilmesinin önemine vurgu yapmıştır.