İran Araştırmaları Merkezi’nin Tahran Ziyaretleri

23.02.2017

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM), Başkan Prof. Dr. Ahmet Uysal, Dış Politika Masası Koordinatörü Dr. İsmail Sarı ve İç Politika Masası Koordinatörü Dr. Serhan Afacan’dan oluşan bir heyetle bazı araştırma merkezlerine ziyarette bulunmak üzere 20 Şubat 2017 tarihinde İran'a ulaştı. İlk olarak 21 Şubat Salı günü Orta Doğu Stratejik Araştırmaları Enstitüsü’ne (IMESS) ziyarette bulunan heyet IMESS direktörü Dr. Kayhan Barzegar başkanlığındaki heyetle İran-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri ele aldı. Özellikle Suriye ve Irak’ta süregiden kriz ortamının bölgedeki etkilerinin tartışıldığı görüşmede sorunların bölgesel ve küresel boyutları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. 22 Şubat Çarşamba günü İran Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar Ofisi’nde (IPIS) İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara eski Büyükelçisi Ali Reza Bikdeli’nin başkanlık ettiği yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak katıldılar. ‘İran-Türkiye İlişkilerinde Sorunlar: Gerçek ve Yapay Boyutlar’ ve ‘Türkiye-İran İlişkilerinde Medya Bariyeri ve Çözüm Yolları’ başlıklı iki oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda ikili ilişkiler çok boyutlu olarak ele alındı. Oturumlarda İRAM heyetinin yanı sıra, İran Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Kafkasya Bölümü Direktörü Reza Ghelich Khan ve yine aynı bakanlık bünyesindeki Kamu Diplomasisi Birimi Direktör Vekili Abdolreza Shaghaghi de birer sunum yaptılar.