İran'da Değişim Dinamikleri

İÇ POLİTİKA 03.08.2016
Serhan Afacan Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet Koç İç Politika Koordinatörü

1979 Devrimi’ne dair yüzeysel değerlendirmelere dayanan, durağan İran fikri ortadan kalkalı çok oldu. Bunda İran iç siyasetinde özellikle 1990’ların sonlarından itibaren meydana gelen gelişmeler kadar İran’ın dış siyasette iddia edildiği gibi sabit ideolojik bir tutum sergilemekten çok rasyonel bir aktör olarak hareket etmesi etkili oldu. 1979 Devrimi’nin İslam’ı bir hükümet etme biçimi yapmak kadar kamusal alanı düzenleme aracı olarak merkeze çekmeyi hedeflediği bir vakıa ise de, bu süreçlerin şekillenmesinde değişken faktörlerin etkili olduğu İran İslam Cumhuriyeti tarihi boyunca tartışmasız biçimde ortaya çıkmış bulunmaktadır.

 

ABD-İran Çekişmesi ve Asimetrik Gerilim

Serhan Afacan

ABD, İran’ı elden geldiğince baskılayarak yıpratma amacında, İran ise ekonomik, siyasi ve elbette toplumsal anlamda gardı düşmeden dişini gösterme uğraşında.

Körfez’deki Kriz İran’da Siyaset Alanını Daraltıyor

Serhan Afacan

İranlı yetkililerin ABD’nin fiili bir askeri saldırıya girişmeyeceği yönünde özgüvenlerinin olduğu görülüyor. Ne var ki, fiili savaş olsun ya da olmasın ülkenin siyasal alandaki daralması sürecek.