İran Ermenileri: Toplumsal Örgütlenme, Hukuki Konum ve Siyasi Faaliyetler

TOPLUM / KÜLTÜR 25.04.2020
Sertaç Sarıçiçek Araştırmacı, Kültür ve Toplum

İran, Gregoryen Ermenilerin en önemli haç mekânlarından biri olan Tatyos Kilisesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle Ermeniler için önemli bir ülke konumundadır.

Ermenilerin İranlılarla ilişkileri MÖ 6. yüzyıla, Ahameniş İmparatorluğu zamanına kadar uzanır. Ermeniler bu tarihten itibaren İran merkezli devletlere bağlı eyaletler veya bağımlı, vassal devletler hâlinde yönetilmiştir. Ahameniş, Eşkani (Part) ve Sasani imparatorluklarında orduya asker göndererek bu devletlerin Doğu Roma ile mücadelelerine katılmışlardır (Mirza Bala, 1927, s. 5). Hristiyanlığı kabul etmeden önce Mitraizm ve Zerdüştlük gibi İran halklarıyla ortak inanışları benimsemişler fakat Sasani Devleti’ne bağlı bir eyalet hâlinde yaşadıkları dönemde, MS 301 yılında Hristiyanlığı resmî din kabul ederek o dönemde Zerdüştlüğün koruyucusu rolünü üstlenen Sasanilerle din farklılığından kaynaklı önemli bir siyasi yol ayrımına gelmişlerdir. Bu dönüm noktasından sonra Ermenilerin İran halklarıyla olan kültürel birliği zayıflamış ve kendilerine ait bağımsız bir millî kimlik oluşturma sürecine girmişlerdir.

 

...

Ermeni Gregoryen Kilisesi, Dinî Azınlık, Ermenice, Göç, Ermeni Soykırımı

Koronavirüs Salgınında İbadethanelerin ve Dinî Mekânların Durumu

Sertaç Sarıçiçek

Salgın tehlikesinin henüz ortadan kalkmadığı bir ortamda ibadethanelerin açılması kararı koronavirüsle ilgili vakaların yeniden artması riskini taşımaktadır.