İran İçin Kronik Tehlike: Beyin Göçü

"Göç” kelimesi için birbirine benzeyen, bazen farklı anlamları da içeren birçok tarif yapılmıştır. Yaygın kullanımıyla göç, “İnsanların ekonomik, sosyal, siyasal ve doğal nedenlerden dolayı yer değiştirmesi” olarak tarif edilmektedir. Dünyada hiçbir millet, hiçbir aile ve hiçbir insan önemli bir neden olmadıkça doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı toprakları terk edip başka bir coğrafyaya göç etme gereğini duymaz. Göç olgusu hem terk edilen hem de varılan bölgeyi veya ülkeyi derinden etkileyen sonuçlar doğurmaktadır.

1396 (2017-2018) Yılı İran Kültür/Eğitim Hayatına Bir Bakış

Ali Temizel

1396 yılında İran kültür, sanat ve eğitim dünyasında öne çıkan başlıklar neler oldu?

35. İran İslam Cumhuriyeti Yılın Kitabı Ödülleri

Ali Temizel

35. İran İslam Cumhuriyeti Yılın Kitabı Ödülü ve 25. Dönem Yılın Dünya Kitap Ödülleri sahiplerini buldu.