İran İslam Cumhuriyeti’nde Basın

İÇ POLİTİKA 23.05.2019
Süleyman Gündede İRAM İstanbul İdari

Son veriler İran’da günlük basılan gazetelerin yaklaşık %40-50’sinin geri döndüğünü ortaya koymuştur.

Hemen her ülkede olduğu gibi İran İslam Cumhuriyetinde de basın en tartışmalı konulardan biridir. İfade özgürlüğü, bağımsızlık/özerlik ve siyasi kültür gibi konularla doğrudan bağlantılı olan basın meselesi 1979 yılından itibaren her zaman önemli bir konu olmuştur. Ne var ki İran’da basın konusu kırk yılla sınırlı değildir. İran, 19. yüzyılda modernleşme sürecine girmesiyle beraber komşusu Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi askerî, siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda önemli dönüşümler geçirmeye başlamıştır. Yönetici seçkinlerce kapsamı sınırlı şekilde yürütülmeye çalışılan reform hareketleri, süreç içinde devletin temel dinamiklerini etkilemiş ve modern İran devletinin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Yapısal değişimler belki de en çok fikri alanda etkisini göstermiştir. Basının ülkenin gündelik hayatına girmesi bu değişimlerin en önemlilerinden biridir. Bu süreç, beraberinde siyasi tartışmaların daha geniş ölçekte yapılmaya başlamasını getirdiği gibi toplumda siyasallaşmayı da artırmıştır.

İran, Basın, Basın Kanunu, Gazete

Biden’ın Sözde Soykırım Kararının İran Basınındaki Yansımaları

Süleyman Gündede

Biden’ın sözde soykırım açıklaması, önemli bir Ermeni nüfusa sahip olan İran basınında da yakından takip edildi.

Üçlü Zirvenin İran Basınındaki Yansımaları

Süleyman Gündede

İran basını İran, Rusya ve Türkiye arasında Ankara’da gerçekleşen üçlü zirvelerin Suriye’ye çözüm ve istikrar getireceğine vurgu yaptı.