İran Perspektifinden PKK: Yaklaşım ve Ortak Mücadele İmkânı

PKK’nın, Türkiye’nin harekâtları sonucunda Irak sahasına ve İran-Irak sınır hattına sıkışması, uzun yıllar boyunca periyodik olarak gündeme gelen İran-Türkiye iş birliği beklentisini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Terörizmle mücadele, birincil düzey veya ontolojik gerekliliklerinin yanı sıra birtakım tamamlayıcı unsurları da kapsayan geniş bir çerçeve arz etmektedir. Söz konusu ontolojik gereklilik alanı en yalın biçimiyle; terörizme hedef olan ülkenin mücadele stratejilerini, askerî mücadele konseptini ve terörizmi ortaya çıkaran ve yeniden üreten sosyal faktörlere yönelik müdahalelerini ifade etmektedir. Bu unsurlar, terörizmle mücadelenin adeta ön koşulları ve temellerini oluşturmaktadır. Diğer yandan terörizmle mücadelede bu ön koşullar ile tamamlayıcılık ilişkisine sahip olan faktörler de mevcuttur. Bu faktörlerin, terörizmle mücadelede tamamlayıcılık niteliğinin olmasının yanında bu süreçlerin başarısını doğrudan etkileyebilme potansiyeli de vardır. Terörizmle mücadelede ana aktör olan özne devletin, askerî stratejisi ve terörizmi yeniden üreten koşulları ortadan kaldırmadaki etkinliği son derece önemlidir. Ayrıca bu etkinlik, söz konusu diğer faktörlerle birlikte eş güdüm ilişkisine sahip olduğunda nihai ve bütünsel başarı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda tamamlayıcı faktörler olan ülkeler arası tanım, algı ve yaklaşım birliği ile terörizme yönelik dış desteğin ortadan kaldırılması; bu nihai başarının anahtarlarındandır. Özellikle terörizmin sınır aşan, uluslararasılaşan bir karaktere yönelik olarak yaşadığı dönüşüm ve terör örgütlerinin, farklı coğrafyalarda farklı devletleri hedef almaya başlaması, bu durumun önemini artırmaktadır. Bu anlamda, bölgesel ve küresel düzeyde, terörizmle mücadelede iş birliği ve ortaklık, 21. yüzyılda en kritik gereklilik olarak kendisini göstermeye başlamıştır.

...

Türkiye, İran, PKK, Terörizm

2. Karabağ Savaşı ve İran: Stratejik İletişim Perspektifi

Çağatay Balcı Kenan Aslanlı

2020 yılında gerçekleşen 2. Karabağ Savaşı bölgesel aktörler açısından, konjonktür değişimi ve yeni bir jeopolitik durumun oluşum süreci olarak değerlendirilmiştir.

PYD/YPG’de İran Etkisi

Çağatay Balcı

2000’li yılların başında, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının ardından PKK içinde başlayan yeni örgütsel vizyon belirleme çabaları, örgüt içerisinde derin bir ayrılık ve ihtilaf tablosunun ortaya çıkmasına yol açmıştır.