İran’da Azerbaycan Türkçesinin Öğretimi

TOPLUM / KÜLTÜR 21.09.2019
Umut Başar Kıdemli Uzman, Kültür ve Toplum

Ana dili eğitimi, ana dilde eğitim veya iki dilli eğitim konuları esasen pedagojik meseleler olsa da etnik çeşitliliğin fazla olduğu İran gibi ülkelerde, ülkede üst kimliğe zarar verebileceği endişesiyle siyasi bir meseleye dönüşmektedir.

İran, coğrafi olarak göç yolları üzerinde olması, tarihî süreçte başta Araplar, Türkler ve Moğollar olmak üzere uzun süre farklı kavimlerin siyasi egemenliği altında kalması, farklı etnik grupların yoğun olarak yaşadığı bölgeler arasında geçiş özelliği göstermesi ve bir imparatorluk bakiyesine sahip olması gibi sebeplerle hâlihazırda çok dilli ve kültürlü bir görünüm arz eden ülkelerden biridir. Söz konusu çok dilli ve kültürlü sosyolojik görünüm, tarihî süreçte kendi iç dinamiklerini muhafaza ederek az çok 19. yüzyıla kadar gelmiş, 19. yüzyılda İran’da ulus-devlet inşa sürecinin başlamasıyla tek dil ve kültürü (Farsça/Fars kültürü) merkeze alan politikalar, Farslar dışındaki etnik gruplara ilişkin toplumsal mühendislik uygulamalarını ve tersine dil planlamasını beraberinde getirmiştir.

Azerbaycan Türkçesinin Öğretimi, İran Türkleri

Cemil Said Bey’in Gözüyle İran Meşrutiyeti

Umut Başar

Cemil Said Bey, İran tarihindeki kırılma noktalarından birini teşkil eden Meşrutiyet Hareketi’ni, yer yer Osmanlılarla mukayese ederek bilinçli bir devlet adamı gözüyle aktarmıştır.

İran’daki Protestoların Sosyopolitik Gerekçeleri

Umut Başar

İran’daki toplumsal gerilim, büyük meydan okumaların önünü almak maksadıyla kontrollü bir şekilde boşaltılmıyorsa sokağa çıkmakta genelde çekimser davranan İran toplumu için psikolojik barikatların artık yıkıldığı anlaşılmaktadır.