İran’da Çocuk Evliliği

TOPLUM / KÜLTÜR 22.05.2021
Umut Başar Kıdemli Uzman

Saha çalışmaları, çoğunlukla taşrada yaşayan köylü ve aşiret mensubu bireyler arasında çocuk evliliğine sık rastlandığını ortaya koymaktadır.

Çocuk evliliği (Far. izdevac-ı zudhengam/İng. child marriage) dünyanın birçok ülkesinde görülen sosyal bir olgu/mesele olup niteliği ve gerekçeleri toplumdan topluma değişkenlik arz etmektedir. Ne var ki yerel hukuki metinlerde evlilik yaşı her ülkede farklılık gösterdiği için çocuk evliliğine dair ülkelerin veri hesaplama ölçütleri aynı değildir. Bu da küresel ölçekte çocuk evliliğine dair veri toplamayı zorlaştırmaktadır. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşına kadar her insanın çocuk kabul edildiği dikkate alınarak kadın veya erkek fark etmeksizin zikredilen yaş sınırı altındaki evlilikler, araştırmacılar tarafından çocuk evliliği ya da başka bir deyişle erken evlilik olarak kabul edilmektedir. Bireylerin, biyopsikososyal gelişim evresini tamamlamadan eş sorumluğunu alması yalnızca bireysel değil toplumsal sorunlara da zemin teşkil etmektedir. Her ne kadar çocuk evliliği, terimsel açından her iki cinsi kapsasa da bu tür evliliklerde esasen kız çocukları, psikolojik ve fizyolojik açıdan mağduriyet yaşadıklarından ilgili literatüre göz atıldığında çocuk evliliğinden, çoğunlukla kız çocuklarının erken evlenmesi ya da evlendirilmesinin kastedildiği görülmektedir. Bu çerçevede çalışmanın genelinde, çocuk evliliği terimiyle aksi yazılmadığı sürece kız çocuklarının evliliğine göndermede bulunulacaktır.

...


Bu perspektif ilk defa İRAMONİT'in 5. sayısında yayımlanmıştır. Kurumsal iş birliği talepleriniz için info@iramcenter.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

İran, Çocuk Evliliği, Hukuki Boyut, Toplumsal Gerekçeler, Çocuk İstismarı

İran Üzerinden Türkiye’ye Düzensiz Afganistanlı Göçü

Umut Başar

İran’da mukim Afganların serbest dolaşım hakkı olduğundan Türkiye sınırına yönelmiş olmaları bir noktaya kadar anlaşılabilir olmakla birlikte çıkış noktası Afganistan olanların İran’ı geçerek Türkiye’ye yönelmeleri dikkat çekici.

Toplumsal Bir Sorun Olarak İran’da Azalan Nüfus

Umut Başar

Hâlihazırda İran’da %1’in altına düşen nüfus artış oranının aynı şekilde devam etmesi durumunda, İran’ın 20 yıl kadar sonra dünyanın yaşlı ülkelerinden birine dönüşeceği tahmin edilmektedir.