İran’da Çocuk Evliliği

TOPLUM / KÜLTÜR 22.05.2021
Umut Başar Kıdemli Uzman

Saha çalışmaları, çoğunlukla taşrada yaşayan köylü ve aşiret mensubu bireyler arasında çocuk evliliğine sık rastlandığını ortaya koymaktadır.

Çocuk evliliği (Far. izdevac-ı zudhengam/İng. child marriage) dünyanın birçok ülkesinde görülen sosyal bir olgu/mesele olup niteliği ve gerekçeleri toplumdan topluma değişkenlik arz etmektedir. Ne var ki yerel hukuki metinlerde evlilik yaşı her ülkede farklılık gösterdiği için çocuk evliliğine dair ülkelerin veri hesaplama ölçütleri aynı değildir. Bu da küresel ölçekte çocuk evliliğine dair veri toplamayı zorlaştırmaktadır. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşına kadar her insanın çocuk kabul edildiği dikkate alınarak kadın veya erkek fark etmeksizin zikredilen yaş sınırı altındaki evlilikler, araştırmacılar tarafından çocuk evliliği ya da başka bir deyişle erken evlilik olarak kabul edilmektedir. Bireylerin, biyopsikososyal gelişim evresini tamamlamadan eş sorumluğunu alması yalnızca bireysel değil toplumsal sorunlara da zemin teşkil etmektedir. Her ne kadar çocuk evliliği, terimsel açından her iki cinsi kapsasa da bu tür evliliklerde esasen kız çocukları, psikolojik ve fizyolojik açıdan mağduriyet yaşadıklarından ilgili literatüre göz atıldığında çocuk evliliğinden, çoğunlukla kız çocuklarının erken evlenmesi ya da evlendirilmesinin kastedildiği görülmektedir. Bu çerçevede çalışmanın genelinde, çocuk evliliği terimiyle aksi yazılmadığı sürece kız çocuklarının evliliğine göndermede bulunulacaktır.

...


Bu perspektif ilk defa İRAMONİT'in 5. sayısında yayımlanmıştır. Kurumsal iş birliği talepleriniz için info@iramcenter.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

İran, Çocuk Evliliği, Hukuki Boyut, Toplumsal Gerekçeler, Çocuk İstismarı

İran’da Ulusal Göç Kurumu Kuruluyor

Umut Başar

İran Meclisinde hâlihazırda bekleyen bir yasa taslağından anlaşıldığı üzere ülke genelindeki göçmenlerin idaresinden sorumlu olacak “Ulusal Göç Kurumu” isimli bir merkezî yapının kurulacağı öngörülmektedir.

İran’da Zorunlu Örtünmenin Geleceği

Umut Başar

Şu anki şartlar göz önünde bulundurulduğunda İran’da üst düzey karar alıcıların, zorunlu örtünme konusunda mevcut durumun idamesine daha yakın durdukları söylenebilir.