İran’da COVID-19’un Toplum ve Siyaset Üzerindeki Etkileri

Bu çalışma, tematik bir yaklaşımla İran’da COVID-19 üzerine ileri sürülmüş bir dizi analizin anlamsallığını incelemektedir.

COVID-19, ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve ürkütücü bir hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi İran’da da salgının sonuçlarına yönelik resmî ve gayriresmî kaynaklar tarafından tahminler yürütüldü. Şubat 2020’nin son günlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19’un İran’daki durumunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından salgının; sosyal, ekonomik, kültürel, politik, psikolojik ve bölgesel etkileri daha belirgin hâle geldi. İran’ın salgınla mücadelesi ilk günden itibaren resmî makamlar ve toplum tarafından çeşitli tepkilerle karşılandı. Resmî makamlar, ilk olarak salgını göz ardı ederek toplum içinde oluşabilecek kargaşa ve panik ortamını kontrol altına almayı hedefledi. 11 Şubat’taki İslam Devrimi’nin 41. Yıl Dönümü Yürüyüşü ve 21 Şubat’taki Meclis Seçimleri için güvenli bir atmosfer yaratılmaya çalışıldı. Fakat vaka sayısının artış göstermesi neticesinde yetkililer ülkede kritik bir durum olduğunu beyan etmek zorunda kaldı. Bu doğrultuda ulaşıma kısıtlama getirilmesi, iş yerlerindeki çalışma süresinin azaltılması, eğitime ara verilmesi gibi önlemlerle salgın kontrol altına alınmaya çalışıldı.

...

COVID-19, İran, Tematik Okuma, Siyasal Sistem, Sosyal Sistem

Horasan-i Rezevi’de Varoşlaşma: Sorunlar ve Sonuçlar

İç Politika Koordinatörlüğü

Horasan-i Rezevi’nin merkezi olan Meşhed şehri, varoşlaşma açısından İran’da birinci sırada yer almaktadır. Meşhed nüfusunun %30’undan fazlası (yaklaşık 1,3 milyon) bu bölgelerde yaşamaktadır.

Huzistan’da Varoşlaşma: Sorunlar ve Sonuçlar

İç Politika Koordinatörlüğü

Varoşlarda yaşayan yüksek nüfusuyla Huzistan ili, varoşlaşma sorunuyla da yakından ilişkili olarak son yıllarda yapılan protesto eylemlerinin merkezlerinden biri hâline gelmiştir.