İran’da Enerji: Rezervler, Üretim, Tüketim ve Kurumsal Aktörler

Petrol ve doğal gaz bakımından son derece zengin kaynaklara sahip olan İran, enerji alanında gerek uluslararası ekonomi gerekse enerji jeopolitiği bakımından önemli ülkelerden biridir.

Günümüzde fosil yakıtlardan üretilen enerji tüketimi zirve noktasına ulaşmış durumdadır. Jeologlar yeni ham petrol kaynaklarının bulunmasının neredeyse imkânsız olduğunu bildirmektedir. Öte yandan enerjinin iç ve dış politika ile bağlantısı, İran gibi fosil yakıt rezervi açısından zengin ülkelerin siyasi ve ekonomik rekabetlerini ciddi şekilde etkilemektedir. Yeni kaynaklara erişmenin zorluğu nedeniyle fosil yakıtların tükendiği bir geleceğe doğru gidilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tüketiminde daha bilinçli hareket edilmesi gerekmektedir.

...

İran, Enerji Kurumları, Enerji Kaynakları, Nükleer Enerji, Stratejik Enerji Elipsi, Yaptırımlar, Türkiye, ABD