İran’da Kadın Hareketi: Reformist Dönem ve Yeşil Hareketin Karşılaştırmalı Bir Çalışması

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 16.01.2021 Saati: 16:00-17:00 Yeri: Çevrim içi
Katılımcılar Dicle Burcu Tekil
Konumu

Dicle Burcu Tekil’in “İran’da Kadın Hareketi: Reformist Dönem ve Yeşil Hareketin Karşılaştırmalı Bir Çalışması” başlıklı tez sunumu İRAM İstanbul tarafından 16 Ocak 2021 Cumartesi saat 16.00’da çevrim içi gerçekleştirilecektir. Tezini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Bilim Dalında 2020’de tamamlayan Tekil’in sunumu, İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Dicle Burcu Tekil tezinde İran’da kadın hareketlerinin seyrini Hatemi’nin Reform Dönemi ve Yeşil Hareket Dönemi bağlamında inceler. Söz konusu dönemlerde kadınların toplumsal hakları konusunda görülen iyileşmeleri karşılaştırmalı bir perspektifle ele alır. Reform Dönemi kadın hareketlerini, parçalanmışlık, pragmatizm ve çoklu strateji; Yeşil Hareket Dönemini ise değişim, çeşitlilik, bağımsızlık, dağılma koalisyonu ve siyasi baskı nedeniyle geri çekilme temaları etrafında analiz eder. Tekil, bu iki dönem kadın hareketlerinin kendine has özellikleriyle birlikte benzerliklerine de dikkat çekerek İran’da kadın hareketlerinin ne kadar canlı olduğunu ortaya koyar.