İran’da Kronik Su Sorunu

Bu çalışma hem iklim değişikliğinin sonuçları hem de su kaynaklarının kötü yönetilmesiyle giderek büyük bir problemle karşı karşıya kalan, son dönemlerde su yönetimine ilişkin reform çalışmaları yapsa da beklediği çözüme ulaşamayan İran’ın, kronikleşen su sorununa odaklanmaktadır.

1979 İran Devrimi, devamında sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı, 1980-1988 arasında devam eden ekonomik sorunlar ve 1990’lardan itibaren uygulanan ambargolar İran’da su kaynakları yönetimini olumsuz olarak etkileyen politikalar ve uygulamalar üretilmesine neden olmuştur. 1990’ların sonu itibarıyla bölgede hüküm süren kurak dönemler de su kaynakları yönetimi sorunu ile birlikte ülkede su varlığını olumsuz yönde etkilemiştir.

...