İran’da Uzaktan Eğitimde Yaşanan Zorluklar

EKONOMİ 18.10.2021
Yasir Rashid Asistan, Ekonomi

Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, kablolu ve kablosuz internet gibi uzaktan eğitim araçlarının sağlanması da dâhil olmak üzere bu zorluklar, İran’da merkezden uzak birçok bölgede uzaktan eğitimi imkânsız hâle getirmiştir.

Eğitim; yaşama hakkı, seçme hakkı, sağlık hakkı, beslenme ve barınma hakkı gibi temel insan haklarından biridir. Kişiler için sahip olduğu kritik önemin yanı sıra kişilerin toplumsal ve ekonomik çıkarları üzerinde ikincil bir etkiye sahip olan eğitimin faydaları, insan gelişimi teorileri için temel teşkil etmektedir. İran Anayasası’nın 30. maddesine göre devlet, “bütün vatandaşlara ortaokula kadar ücretsiz eğitim sağlamakla ve ücretsiz yükseköğrenimi ülkenin kendine yeterliliği için gerekli olan oranda genişletmekle” yükümlüdür. Bu madde, halk eğitimi masraflarının yaklaşık %80’i devlet tarafından karşılanarak ve eğitim bütçesinin toplam bütçe içindeki oranı son yıllarda %10’a çıkartılarak uygulanmaktadır.

İran’ın eğitim durumu üzerine yapılan analizler özellikle 1979 İslam Devrimi sonrası ülkedeki eğitim alanındaki eksikliğin önemli ölçüde azaldığını ve ülkenin eğitim kapsamını ciddi ölçüde artırdığını göstermektedir. İran’ın okuma yazma bilmeme oranını önemli ölçüde azaltmadaki başarısına rağmen son yıllarda eğitim süreci ciddi zorluklarla karşılaşmıştır. 2019’un sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını, bu zorluklardan birini teşkil etmektedir.

...

Afganistan’da Taliban Yönetimi ve İran Ekonomisine Etkisi

Yasir Rashid

Taliban’ın Afganistan’daki hâkimiyeti, İran için güvenlik ve siyasi sonuçlarının yanı sıra ekonomik ve mali açıdan da bazı sonuçlar doğuracaktır.

Petrol Devi Eni’nin İran Petrolü Alımı

Yasir Rashid

Bloomberg’ün raporuna göre 2019 yılında İtalyan petrol devi Eni SpA, İran’dan yaklaşık 700.000 varil ham petrol satın almış.