İran’ın Perspektifinden Türkiye, İran ve Pakistan Arasındaki Üçlü İş Birliği

Son yıllarda özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde İran, Türkiye ve Pakistan birbirleriyle iş birliği içerisinde olmuştur.

Bu çalışma; Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki üçlü iş birliği için jeopolitik ve jeoekonomik şartların saptanmasına odaklanmaktadır. Komşu bölgesel güçler olan bu üç ülke, son yıllarda özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi çeşitli uluslararası örgütlerin çatısı altında birbirleriyle iş birliği içerisinde olmuştur. Temel soru, değişen uluslararası konjonktürde üçlü iş birliği için hangi fırsatların bulunduğudur.

Mevcut çalışma, bu soruyu irdelemek amacıyla iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde, jeopolitik olarak üç ülke arasındaki iş birliği şartları ve imkânları ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise bahsi geçen üç ülke arasındaki jeoekonomik iş birliği koşullarının belirlenmesine odaklanılmaktadır.

Üç Taraflılık, Stratejik Seçimler, Güney Asya, Ortadoğu, Güvenlik

1396 (2017-2018) Yılı İran Dış Politikasına Bir Bakış

Sabir Askeroğlu

1396 yılında İran dış politikasında öne çıkan başlıklar neler oldu?

Hayalle Gerçek Arasında Suriye’nin Yeniden İnşası

Muhammed Abdulmecid

Esed’i iktidarda tutmak için ciddi harcamalarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti, ne yolla olursa olsun ülkedeki nüfuzunu koruma çabasındadır.

echo 'test';