İran’ın Perspektifinden Türkiye, İran ve Pakistan Arasındaki Üçlü İş Birliği

Son yıllarda özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde İran, Türkiye ve Pakistan birbirleriyle iş birliği içerisinde olmuştur.

Bu çalışma; Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki üçlü iş birliği için jeopolitik ve jeoekonomik şartların saptanmasına odaklanmaktadır. Komşu bölgesel güçler olan bu üç ülke, son yıllarda özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi çeşitli uluslararası örgütlerin çatısı altında birbirleriyle iş birliği içerisinde olmuştur. Temel soru, değişen uluslararası konjonktürde üçlü iş birliği için hangi fırsatların bulunduğudur.

Mevcut çalışma, bu soruyu irdelemek amacıyla iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde, jeopolitik olarak üç ülke arasındaki iş birliği şartları ve imkânları ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise bahsi geçen üç ülke arasındaki jeoekonomik iş birliği koşullarının belirlenmesine odaklanılmaktadır.

Üç Taraflılık, Stratejik Seçimler, Güney Asya, Ortadoğu, Güvenlik

Şangay İşbirliği Örgütü’nün İran Pozisyonu: ‘Evet’ Kisvesinde ‘Hayır’

Mohsen Shariatinia

Qingdao'daki Şangay İş Birliği Örgütünün (ŞİÖ) 18. zirvesi, İran'ın örgüte tam üyelik talebine bir kez daha açık bir yanıt verilmeden sona erdi.

ABD’nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesinden Sonra Çin ve İran

Mohsen Shariatinia

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmayı hayatta tutacak bütün yolların Brüksel'e çıktığı görülmektedir.