İran’ın Siber Gücü

Ersin Çahmutoğlu Asistan, Güvenlik Çalışmaları

2010 yılına kadar siber savunma ve internetin kontrolü kapsamında faaliyetler yürüten İran, 2010 sonrasında operasyonel siber yeteneklere ağırlık vermiştir.

Realist görüş perspektifinden bakıldığında devletlerin temel amacı olarak öne çıkan güç kavramı, eski dönemlerden günümüze kadar çeşitli unsurlarla bütünleşmiştir. Gelişen teknolojiler ve askerî yetenekler sonucunda etkili güce sahip olma ve bunu sürekli hâle getirme arzusu, birçok devlet için hâlen temel amaçlardan biridir. Askerî güç çerçevesinde önemli bir çarpan olarak değerlendirilen siber güç kavramı da bu kapsamda ele alınan önemli bir güç unsurudur. Siber güç sayesinde devletler, ulusal güvenlik açısından hem savunma hem de saldırı temelinde önemli kazanımlar elde etmektedir.

Bölgesel ve uluslararası alanda önemli güç unsurlarına sahip olmak için çalışan devletlerden biri de şüphesiz İran’dır. Öncelikle ulusal siber altyapı ve bilgi teknolojilerinin güçlendirilmesine ağırlık veren İran, daha sonraki yıllarda siber güvenlik ve salt operasyonel siber yetenekler konusunda dikkat çekici adımlar atmıştır. Bölgesel gerilimlerin yanında özellikle İsrail ve ABD ile uzun yıllardır çatışma içerisinde olan İran’ın, siber altyapısını ve ulusal kritik altyapılarını (sivil ve kamusal alandaki) güçlendirmesi zorunlu hâle gelmiştir.

...

ABD, İran, İsrail, İstihbarat, Siber Güvenlik, Siber Saldırı

İran-Rusya ‘Siber Ortaklık’ Anlaşması Ne İfade Ediyor?

Ersin Çahmutoğlu

İran ile Rusya’nın farklı güvenlik alanlarında uzun süredir devam eden iş birlikleri kapsamında gerçekleştirilen son anlaşmanın önemi “ilk siber güvenlik anlaşması” olmasıdır.

ABD’deki Siber Operasyonun Sorumlusu Rus İstihbaratı mı?

Ersin Çahmutoğlu

Siber saldırıların kapsamı ve niteliği ortaya çıktıkça sadece APT29 değil Rus istihbarat servislerine bağlı APT gruplarının çoğunun bu operasyonda bulunabileceği düşüncesi ağırlık kazandı.