Öz Geçmiş

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu ve aynı üniversiteden 2003 yılında Tarih alanında yüksek lisans, 2011 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden ”Devrimden Günümüze İran’ın Rejim Paradigması ve Dış Politika Yönelimi” başlıklı teziyle 2016 yılında doktora derecesini aldı. Çalışmalarında İran dış politikası, modern dönem Şiî sekülerleşme süreci, İran’da rejim ile muhalefetin entelektüel kökenleri ve güncel İran siyasetine yoğunlaşan Dr. Sarı, İngilizce ve Farsça bilmektedir.