İstanbul-Tebriz Ticaret Hattında Validehan (XIX-XX. Yüzyıl)

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 12.12.2020 Saati: 16:00-17:00 Yeri: Çevrim içi
Katılımcılar Doç. Dr. Filiz Dığıroğlu
Konumu

Doç. Dr. Filiz Dığıroğlu’nun “İstanbul-Tebriz Ticaret Hattında Validehan (XIX-XX.Yüzyıl)” başlıklı makale sunumu İRAM İstanbul tarafından 12 Aralık 2020 Cumartesi saat 16.00’da çevrim içi gerçekleştirilecektir. Hâlihazırda çalışmalarını Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yürüten Dığıroğlu’nun sunumu, İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

19. yüzyılın başından itibaren ciddi oranda Acem/İranlı nüfusuna sahip olan İstanbul’da Tebriz-İstanbul ticaret hattının son durağı olarak Validehan önemli bir rol oynamıştır. İranlıların “Mader Han” şeklinde adlandırdıkları Validehan, 19. yüzyıl boyunca tacirlerle birlikte belli bir süreliğine İstanbul’da ikamet etmek zorunda kalan siyasi sürgünler, muhalifler ve hacılara da ev sahipliği yapmıştır. Dığıroğlu makalesinde, “Şark Ticaret Yıllıkları”nın verileri ışığında İranlı tüccarların kimlikleri, ticari ağları ve Validehan’ın bir ticaret merkezinden ziyade siyasi, sosyal ve dinî bir merkez olarak da İranlıların İstanbul’daki en önemli kamusal alanlarından biri hâline gelişi üzerinde durmaktadır.