İTİ Koridoru ve Bölgesel Ticaretteki Önemi

EKONOMİ 28.12.2021
Yasir Rashid Araştırmacı

Türkiye’nin Yeniden Asya Girişimi açısından bakıldığında İTİ Koridoru, Süveyş Kanalı’nın baypas edilmesiyle Türkiye’nin, Hint Okyanusu ve Güney Asya pazarlarına daha güvenli ve daha kısa bir şekilde erişimine imkân verecektir.

Günümüzde bölge içi ticaret, gelişmekte olan ülkelerin öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin, komşu ülkelerine yaptığı sanayi ürünleri ihracatının uzak ülkelere yapılan ihracattan daha hızlı arttığı hesaplanmaktadır. Pek çok ülkenin, küreselleşme ve dünyadaki tüm ülkelerle serbest ticaret isteğine rağmen bölgesel ticaret, ülkelerin uzun dönem kalkınmasında daha etkin bir rol oynayacak gibi görünmektedir. Örneğin Asya’daki ticaretin %59’undan fazlası, kıtadaki ülkeler arasında; Avrupa kıtasındaki ticaretin %69’u da Avrupalı ülkeler arasında gerçekleşmektedir. Bölge içi ticaretin gelişmesiyle birlikte pek çok ülkede demir ve kara yolları, ulaşım sistemlerinin ana unsurlarına dönüşmüş; demir yollarıyla birlikte diğer ulaşım araçları da yük ve yolcu sektörlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin hükûmetleri tarafından dikkate alınan örnek demir yolu ulaşım modelleri arasında uluslararası demir ve kara yollarının (transit koridorları) inşası ve geliştirilmesi yer almaktadır. İstanbul-Tahran-İslamabad Uluslararası Demir ve Kara Yolu Koridoru (İTİ Koridoru) da ön plana çıkan örneklerden birisidir.

...

Uluslararası Koridorlar, İTİ, Türkiye, İran, Pakistan

Artan İran-Rusya İlişkilerinin Jeoekonomik Boyutu

Yasir Rashid

İran'ın, Ukrayna krizi sırasında Rusya ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin genişlemesinde “köprü” rolü oynadığı söylenebilir.

İran'da Yaşanan Protestoların Sosyoekonomik Boyutu

Yasir Rashid

Tahran yönetiminin; refah, siyasal katılım ve ekonomik şeffaflık alanında gösterdiği başarısız performans, halkın devlete karşı küskünlüğüne neden olmuş ve devlet ile millet arasındaki mesafeyi artırmıştır.