Kaçarlar Döneminde Türk Kimliği ve Türkçenin Konumu Meseleleri Üzerine

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 13.03.2021 Saati: 16:00-17:00 Yeri: Çevrim içi
Katılımcılar Prof. Dr. Namıg Musalı
Konumu

Prof. Dr. Namıg Musalı’nın “Kaçarlar Döneminde Türk Kimliği ve Türkçenin Konumu Meseleleri Üzerine” başlıklı makale sunumu, İRAM İstanbul tarafından 13 Mart 2021 Cumartesi saat 16.00’da çevrim içi gerçekleştirilecektir. Kastamonu Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Musalı’nın sunumu, İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Prof. Dr. Namıg Musalı, makalesinde Kaçar döneminde Türk kimliğini ve Türkçenin seyrini inceler. İran’da yaklaşık bin yıl hüküm süren Türk soylu hanedanların sonuncusu olan Kaçarlar’ın Türk kökenleriyle iftihar ettiklerini belirtir. İran, Osmanlı, Fransız, Rus, İngiliz ve Alman kaynaklarından hareketle Kaçar hanedanının Türk hüviyetine sahip çıktığını ve Türkçeyi himaye ettiğini vurgular. Türkçenin sarayda ve orduda konuşulduğuna dikkat çekmekle beraber yazı dili olarak kullanıldığını da belgelerle ortaya koyar. Fars dili ve edebiyatının İran’ın coğrafi sınırlarını aşarak Anadolu ve Orta Asya’daki Türk muhitini etkilediği ve hatta Hindistan’a kadar yayıldığı bir dönemde Farsçanın vatanı olan İran’da Türkçenin yazı dili olarak kullanılmasının dikkate değer bir başarı olduğunun altını çizer.

Söz konusu dönemde telif edilen ve matbaada basılan Türkçe kitapları, idarî teşkilattaki Türkçe terimleri ve on iki hayvanlı Türk takvimi gibi unsurları Türk kimliğinin bu dönemdeki varlığına ve kudretine delil gösterir. Türkçenin ve Türk kimliğinin etkisinin, Feth Ali Şah döneminden sonra azalmasına karşın Kaçar döneminin sonuna kadar sürdüğünü de sözlerine ekler.