Kısa Vadeli Toplum: İran’da Uzun Vadeli Siyasi ve İktisadi Gelişmenin Önündeki Engeller Hakkında Bir Çalışma

Dr. Homa Katouzian