Küresel ve Bölgesel Enerji Jeopolitiği Denklemindeki Dönüşüm

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 27.10.2021 Saati: 16:00-17:00 Yeri: Çevrim içi
Katılımcılar Prof. Dr. Murat Aslan, İlham Şaban, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kavaz, Kenan Aslanlı
Konumu

İRAM tarafından düzenlenecek çevrim içi panelde; dünya petrol ve gaz piyasasındaki son gelişmeler Hazar Havzası ülkeleri ve İran bağlamında ele alınacak ayrıca Türkiye'nin enerji güvenliği ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin Türkiye'ye etkisi incelenecektir.