Lübnan Genel Seçimleri ve İran

DIŞ POLİTİKA 02.05.2018
Taylan Çökenoğlu Asistan, Dış Politika

On yıllardır vekalet savaşlarının yaşandığı Lübnan, küçük ama konumu ve demografik yapısı itibariyle Ortadoğu’nun en stratejik siyasi sahnelerinden biridir.

On yıllardır vekalet savaşlarının yaşandığı Lübnan, küçük ama konumu ve demografik yapısı itibariyle Ortadoğu’nun en stratejik siyasi sahnelerinden biridir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra yaşadığı silahlı çatışmalar, 15 yıl süren yıkıcı iç savaş ve sonrasındaki siyasi belirsizlikler aynı zamanda Lübnan’ı, bölgenin en istikrarsız ülkelerinden biri hâline getirmiştir. İç savaş sonrasında ülkenin siyasal gerilimler yaşadığı dönemler, daha çok seçimler öncesi ve sonrası olagelmiştir. Öyle ki Lübnan yakın tarihine bakıldığında, ülkenin siyasi anlaşmazlıklardan dolayı iki ayrı dönemde toplamda yaklaşık 3,5 yıl cumhurbaşkanı seçemediği görülmektedir.

John Bolton’un Göreve Gelişi İran için Ne Anlam İfade Ediyor?

Farhad Rezaei

23 Mart 2018 tarihi itibariyle ABD Başkanı Trump kendisinin yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak John Bolton’u görevlendirdi.

Rusya Açısından Tahran Zirvesi

Sabir Askeroğlu

Tahran deklarasyonuyla İdlib operasyonu ertelenmiştir. Bu durum Türkiye açısından önemli bir diplomatik başarı olarak görülürken Rusya, zirveden beklediğini mutlak bir şekilde alamayarak geri adım atmak durumunda kalmıştır.