Metinlerle Çağdaş İran Düşüncesi

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 21.12.2019 Saati: 13:00-15:00 Yeri: İRAM İstanbul -Üst Zeren Sk. No:40 Levent 34330 Beşiktaş
Katılımcılar Dr. Turgay Şafak
Konumu

Bu atölye çalışmasının temel amacı, İran’da on dokuzuncu yüzyıl sonundan 1979 İslam Devrimi’ne kadar düşünce hayatını etkileyen düşünür ve aydınları kendi eserlerinden takip ederek kapsamlı ve nitelikli bir şekilde tartışmaktır. Öncelikle İran’da düşünce hayatında etkili olmuş aydınların eserlerinden yapılan seçmeler okunarak üzerinde konuşulacak ve imkânlar ölçüsünde aynı dönemde Türk düşünce hayatında yaşanan tartışmalarla karşılaştırılacaktır. Yapılan okumalarla İranlı aydınların din, mezhep, modernleşme, gelenek, batılılaşma, millî kimlik, dil vb. konularla ilgili görüş ve düşünceleri yakından tanınacaktır. Atölye boyunca yazıları okunacak isimler arasında Ahundzade, Talibof, Mirza Malkum Han, Mirza Aga Han Kirmani, Ahmed Kesrevi, Hüseyin Kazımzade İranşehr, Hasan Takizade, Fahreddin Şadman, Muhammed Ali Furuği, Ali Ekber Dihhuda, Muhammed Ali Cemalzade gibi isimleri sayabiliriz. Atölye sonunda okunan metinler Türkçeye tercüme edilerek bir kitap hâline getirilecektir.

Takip edilecek metinlerin Farsça olması sebebiyle katılımcıların Farsça metin okuyabilme yeterliliğine sahip olması gerekmektedir.

Atölye zamanı: Cumartesi 13.00-15.00

Yer: İRAM İstanbul -Üst Zeren Sk. No:40 Levent 34330 Beşiktaş

Son Başvuru Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı gününe kadar başvurular kabul edilecek ve atölyeye kabul edilenler 15 Aralık Pazar günü e-posta ile bilgilendirilecektir.

Atölye Başlangıç Tarihi: 21 Aralık 2019

Etkinlik Dili: Türkçe

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız