Öz Geçmiş

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, yüksek lisans derecesini de aynı üniversitenin Orta Doğu Araştırmaları Bölümünden “The Influence of Iranian Revolution in Turkey: Iran-Inspired Islamism” başlıklı teziyle alan Nail Elhan, bu üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Capturing Lebanon While Liberating Syria: Hezbollah and the Civil War in Syria” başlıklı doktora tezine ilişkin çalışmalarını sürdürmektedir. Elhan’ın ilgi alanları arasında Ortadoğu siyaseti başta gelmek üzere milliyetçilik ve İslamcılık bulunmaktadır. Elhan, ileri seviyede İngilizce ve orta düzeyde Farsça bilmektedir.