Öz Geçmiş

2016 yılında Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında aynı üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde “Hemedan Eyaleti Bahar İli Türk Kültüründe Geçiş Dönemleri” başlıklı tezini savunarak yüksek lisansını tamamlayan Gözcü, hâlihazırda Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi bölümünde doktora öğrenimini görmektedir. Çalışmalarında İran Türkoloji’sine ağırlık vermektedir.