Öz Geçmiş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) projelerinde çeşitli görevler alan Toğa, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsünde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Bölümünde “Kimlik Bağlamında Türkiye’nin İran Üzerinden Geliştirdiği Tehdit Algıları (1980-2003)” başlıklı teziyle 2019 yılında tamamladı.  Şu an Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürütmektedir. Toğa’nın çalışmaları; kimlik, güvenlik, kültür çalışmaları ve göç konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. İngilizce ve Farsça bilmektedir.