Ortadoğu’da İki Etkin Güç Rusya ve İran

Rusya ve İran, Bağımsız Devletler Topluluğu oluşumuna kadar birbirlerini tehdit olarak görmüşlerdir.

Bu çalışmada realist teori çerçevesinde iki bölgesel gücün (Rusya ve İran) ikili ilişkileri analiz edilerek Ortadoğu’da çatışma ve işbirliği alanları irdelenecektir. Bu araştırmada günümüze kadar olan tarihsel süreçte Rusya ve İran arasındaki ilişkiler analiz edilecektir. Araştırmanın temel çerçevesinde İran İslam Devrimi sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin iki ülke ilişkilerine yansıması ele alınacaktır. Soğuk Savaş sonrası dönemden bugüne Rusya’nın Ortadoğu politikaları bağlamında İran ile olan ilişkiler dönemsel eştirilerek değerlendirilecektir.

İran’ın Bir Dış Politika Enstrümanı Olarak Propaganda

Seçil Özdemir

İran Devrimi, 20. yüzyılın son çeyreğinde, gazete, radyo, televizyon gibi medya araçlarının kitlelere ulaşmak konusunda pek çok imkân sunduğu bir dönemde gerçekleşmiştir.

Myanmar’daki İnsan Hakları İhlalleri Konusunda İran ve Rusya’nın Tutumu

Sabir Askeroğlu

Myanmar ile ilgili BM Genel Kurulundaki oylamada İran ve Rusya’nın sergilediği tutum, bu ülkelerin kendi ulusal çıkarları için çizdikleri yol haritası ekseninde şekillenmiştir.

echo 'test';