Osmanlı-Safevi İlişkilerinde Osmanlı, Fars ve Avrupa Kaynaklarının Mukayesesi

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 04.01.2020 Saati: 11:00-12:30 Yeri: İRAM İstanbul Üst Zeren Sokak No: 40 Levent/Beşiktaş/İstanbul
Katılımcılar Dr. M. Zahit Atçıl
Konumu

Özgeçmiş

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. 2015 yılında Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümünden “State and Government in the mid-sixteenth-Century Ottoman Empire: The Grand Vizierates of Rustem Pasha (1544-1561)” başlıklı doktora tezi ile mezun oldu. Çalışmalarını hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümünde sürdürmektedir.

Özet

Makalede tarih yazımında kullanılan birincil kaynakların verdiği bilgiler itibariyle güvenilirliği meselesi Osmanlı-Safevi ilişkileri üzerinden tartışılmaktadır. Osmanlı tarihçileri genellikle Osmanlı birincil kaynaklarına daha fazla güvenirken Safevi-Fars kaynaklarının aktardıklarına şüphe ile yaklaşmaktadır. Çalışmada Osmanlı-Safevi diplomatik ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemlerden biri olan 1555 Amasya Muahedesi öncesi gelişmeler, Osmanlı ve Fars kaynaklarına ilaveten Avrupa kaynaklarıyla da mukayese edilmiştir. Osmanlı tarihçilerinin anlatısına şüphe duymadan dayandığı Celâlzâde’nin nasıl gerçekliği manipüle ettiği ve Fars kaynakları ile Avrupa kaynaklarının Celâlzâde’nin söylediğinin tersine aynı noktalarda nasıl uzlaştığı gösterilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla tarihçilik açısından birincil kaynaklar arasında güvenilirlik açısından bir hiyerarşi olmadığı gibi her kaynağa, yazarı kim olursa olsun, aynı eleştirel tutumla yaklaşmak gerektiği sonucuna varılmıştır.