PYD/YPG’de İran Etkisi

2000’li yılların başında, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının ardından PKK içinde başlayan yeni örgütsel vizyon belirleme çabaları, örgüt içerisinde derin bir ayrılık ve ihtilaf tablosunun ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Suriye krizi 11. yılına girerken krizin çözümü ve sonlandırılmasına yönelik arayışların ve geleceğe yönelik projeksiyonların kendisini daha fazla göstermeye başladığı görülmektedir. 10 yıllık süreç içerisinde; Suriye krizinin, kendileri açısından yarattığı risk ve fırsatlara yönelik farklı tutum ve davranış biçimleri geliştiren aktörler, söz konusu arayış ve çabaların da ana özneleridir. Bu bağlamda devletler düzeyinde ABD, Rusya, İran ve Türkiye; devlet dışı aktörler düzeyinde ise muhalif gruplar, DEAŞ ve PYD/YPG terör örgütleri, bu sürecin temel aktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

...

İran, PKK, PYD/YPG, ABD, Suriye

İran'daki Protestolarda Terör Örgütlerinin Etkisi ve Potansiyeli

Çağatay Balcı

Kadın özgürlük hareketi argümanları ile ideolojik olarak ciddi bir yakınlık gösteren PJAK, bu süreçte daha fazla ön plana çıkmış ve alan kazanmıştır.

2. Karabağ Savaşı ve İran: Stratejik İletişim Perspektifi

Çağatay Balcı Kenan Aslanlı

2020 yılında gerçekleşen 2. Karabağ Savaşı bölgesel aktörler açısından, konjonktür değişimi ve yeni bir jeopolitik durumun oluşum süreci olarak değerlendirilmiştir.