Öz Geçmiş

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Eskişehir Osmangazi üniversitesi Tarih Bölümünde “İran’ın Güney Asya Ülkeleriyle İlişkileri” konulu tez çalışmasına devam eden Farzam, araştırmalarında İran iç ve dış politikası, Ortadoğu’da devlet dışı aktörler gibi konulara ağırlık vermektedir. Farzam ana dili Özbekçenin yanı sıra iyi derecede Türkiye Türkçesi, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Yayınları

Yayınları

Yayınları

Yayınları