Ruhani’nin Dört Yıllık Performansı

Ruhani’nin Dört Yıllık Performansı İkinci bir Dönem için Yeterli mi?

17.05.2017
Mohammad Abdolmajid Editör

Ruhani 4 yılda neyi başardı, neyi başaramadı?

İranlı seçmenler gelecek dört yıl için cumhurbaşkanlarını seçmek üzere 19 Mayıs 2017’de sandık başına gidecekler. Bu çalışma, Ruhani’nin İran’ın uluslararası arenada tecridine son veren ve Batılı devletlerle ilişkilerinin iyileşmesine vesile olan başta Nükleer Anlaşma olmak üzere bu dönemde elde ettiği başarılarını inceleyecektir. Çalışmamızda Ruhani Hükümetinin ekonomi alanındaki karnesi de ele alınacaktır. Ayrıca başta kadın hakları, insan hakları, toplumsal özgürlükler ve azınlık hakları konularındaki başarısızlıklar da bu çalışmada incelenmiştir.

Ruhani, seçimler, ekonomi, siyaset, haklar