Rusya, İran ve Hindistan Üçgeni: INSTC

EKONOMİ 16.08.2022
Yasir Rashid Araştırmacı

Güney Asya’yı Avrasya ve Kuzey Avrupa’ya bağlayan INSTC; ticari, transit ve lojistik faydalarının ötesinde önemli jeopolitik ve jeoekonomik sonuçlara sahiptir.

Dünya ekonomi gücünün, Batı’dan Doğu’ya kaymasının küresel ve bölgesel ölçekte yarattığı birincil etkilerin yanında ikincil etkileri de giderek önem kazanmaktadır. Bu kaymanın, sadece ekonomik ya da ticari bir kaymanın ötesinde birçok alanı (teknoloji, küresel finans sisteminin yeniden inşası, savunma stratejisi ve askerî strateji, uluslararası ortak savunma anlaşmaları, uluslararası örgütler vb.) kapsayan çok katmanlı ve çok boyutlu bir şekilde cereyan ettiği gözlemlenmektedir. Gerek doğrudan gerekse de dolaylı etkiler, Asya-Avrupa aksındaki hemen hemen tüm ülkelerin stratejik olarak pozisyonlarını gözden geçirmelerine neden olmaktadır. ...

Yeni Bir Jeoekonomik Denklem Olarak I2U2 ve İran

Yasir Rashid

İki düşman, bir bölgesel rakip ve uzak mesafedeki bir dosttan oluşan I2U2 koalisyonu; İran için olumlu bir haber değildir ve hoş olmayan sonuçlar doğuracağı söylenebilir.

İran'da Döviz Kurunda Yeni Rekor

Yasir Rashid

İran'da döviz kurundaki artışta; sermaye çıkışı, ticari talepteki artış ve son dönemdeki protestoların yarattığı belirsizlik gibi faktörlerin yanında İran dışındaki gelişmeler de etkili olmuştur.