Rusya, İran ve Hindistan Üçgeni: INSTC

EKONOMİ 16.08.2022
Yasir Rashid Araştırmacı

Güney Asya’yı Avrasya ve Kuzey Avrupa’ya bağlayan INSTC; ticari, transit ve lojistik faydalarının ötesinde önemli jeopolitik ve jeoekonomik sonuçlara sahiptir.

Dünya ekonomi gücünün, Batı’dan Doğu’ya kaymasının küresel ve bölgesel ölçekte yarattığı birincil etkilerin yanında ikincil etkileri de giderek önem kazanmaktadır. Bu kaymanın, sadece ekonomik ya da ticari bir kaymanın ötesinde birçok alanı (teknoloji, küresel finans sisteminin yeniden inşası, savunma stratejisi ve askerî strateji, uluslararası ortak savunma anlaşmaları, uluslararası örgütler vb.) kapsayan çok katmanlı ve çok boyutlu bir şekilde cereyan ettiği gözlemlenmektedir. Gerek doğrudan gerekse de dolaylı etkiler, Asya-Avrupa aksındaki hemen hemen tüm ülkelerin stratejik olarak pozisyonlarını gözden geçirmelerine neden olmaktadır. ...

İran'da Kritik Bir Konu: Gıda Güvenliği

Yasir Rashid

İran'da gıda güvenliği alanındaki temel zorluklardan birinin, ülkedeki su krizi ve bunun tarım sektörünü olumsuz etkilemesi olduğu söylenebilir.

Artan İran-Rusya İlişkilerinin Jeoekonomik Boyutu

Yasir Rashid

İran'ın, Ukrayna krizi sırasında Rusya ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin genişlemesinde “köprü” rolü oynadığı söylenebilir.