Öz Geçmiş

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünden “Orta Asya Güvenliğinde Bölge Dışı Güçler ve Rusya” başlıklı Yüksek Lisans teziyle mezun oldu. 2014’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı Doktora programına devam etmektedir. 2011’den itibaren Avrasya, Orta Asya, Orta Doğu, Rus dış politikası ve güvenlik politikaları ve Uluslararası Politika konularında çok sayıda akademik çalışmalarda bulundu. Sabir Askeroğlu Rusça, İngilizce bilmektedir.

Yayınları