Öz Geçmiş

Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tarih anabilim dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde doktora programına devam etmektedir. Çalışmalarında Safeviler dönemi İran tarihi, İran askeri tarihi ve İran'da dini azınlıklar alanlarına ağırlık vermektedir. İngilizce, Farsça ve Ermenice bilmektedir.

Yayınları

Yayınları

Yayınları