Sömürgeci Küreselleşme Çağında İran ve Hindistan: Aryanlar, Zerdüştîler ve İşbirlikçiler

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 15.12.2021 Saati: 17:00-18:00 Yeri: Çevrim içi
Katılımcılar Dr. Naseraddin Alizadeh
Konumu

Dr. Naseraddin Alizadeh’nin “Sömürgeci Küreselleşme Çağında İran ve Hindistan: Aryanlar, Zerdüştîler ve İşbirlikçiler” başlıklı kitap sunumu, İRAM İstanbul tarafından 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 17.00’de çevrim içi gerçekleştirilecektir. Alizadeh’nin sunumu, İRAM Youtube kanalından canlı takip edilebilecektir.

Alizadeh, kitabında Hindistan’daki Zerdüşt Parsî toplumunun İran milliyetçiliğinin oluşumuna katkılarını ele alır. İran ve Parsî toplumları arasındaki etkileşimin tarihsel arka planını sömürgecilik ve küreselleşme süreçlerinin hazırladığını savunur. Kitabın ilk bölümünde Parsî toplumunun sosyal ve ekonomik yükselişinin nedenleri üzerinde durur. İkinci bölümde Parsîler ile Batılı sömürgeci güçler arasındaki ilişkileri, üçüncü ve dördüncü bölümlerde Aydınlanma Dönemi içerisinde Avrupa’da Aryan söyleminin gelişimini inceler. Yazar, beşinci bölümde Kaçar Dönemi öncesi İran’da Zerdüştîlik ve Zerdüştîliğin tarihine odaklanır. Altıncı ve yedinci bölümleri  İran-Hindistan kültür etkileşimine, sekizinci ve son bölümü ise İran’da Parsîlerin ve Aryan söyleminin etkisinde gelişen milliyetçilik ile ilk kuşak milliyetçilere ayırır.