Öz Geçmiş

2018 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Mezun olduğu yıl içerisinde aynı üniversitede İslam Mezhepleri Tarihi alanında yüksek lisansa başladı. Hâlihazırda tez döneminde olup, çalışmalarında İran'ın mezhebi aidiyetine önem vermektedir.