TOPLUM / KÜLTÜR

GÖRÜŞ

Celal Âl-i Ahmed ve Modernite Karşısında Yerlilik Düşüncesi

Ali Asghar Haghdar

Âl-i Ahmed kimilerine göre Garbzedegi adlı eserinde, Batı emperyalizminin yanında İran içindeki istibdat ile mücadelenin de manifestosunu sunmuştur.

GÖRÜŞ

Reisi’nin Persepolis Ziyareti ve İranlı Kimliği

Mert Aydemir

İslam Cumhuriyeti, Persepolis’e karşı en iyi ihtimalle kayıtsız olsa da bu tutum, çeşitli iç ve dış dinamiklere bağlı olarak değişmeye başlamıştır.