TOPLUM / KÜLTÜR

GÖRÜŞ

İran'da Geleneksel Bakış Açısından Kamusal Alan İnşasında Başörtüsünün Rolü

Müştak El-Hılo

İran’da başörtüsü, kadınların özel alandan kamusal alana geçişini sağlamış; kadınların kamuda geleneksel normlara uyamaması ihtimali ise gelenekçi aile babası rolünü üstlenecek İrşat Devriyelerinin kurulmasına yol açmıştır.

GÖRÜŞ

Müesses Nizam Destekçilerinin Emini Olayına Tepkileri

Süleyman Gündede

Müesses nizam destekçileri tarafından; protestoların planlı bir senaryo olduğu, Devrim düşmanları tarafından organize edildiği, gösterilere öncülük edenlerin arasında HMÖ’nün eğittiği şahısların bulunduğu iddia edilmektedir.