TOPLUM / KÜLTÜR

GÖRÜŞ

İran’da Öğrenci Hareketi Ne Kadar Güçlü?

Tovhid Alizade

1979 Devrimi ve sonraki yıllarda öğrenci faaliyetlerinin hız kazanmasıyla bu faaliyetleri bastırmak için yeni yöntemler devreye sokulmuştur.

TOPLUM / KÜLTÜR

Modern İran Araştırmalarının Mimarlarından Dr. İhsan Yarşatır

Umut Başar

Yarşatır öncesi Batı’da İraniyat çalışmaları klasik oryantalist bakış açısıyla ele alınırken onun 50 yılı kapsayan araştırmaları bu disiplinin sağlam bilimsel temellere oturmasını sağlamıştır.