TOPLUM / KÜLTÜR

GÖRÜŞ

Ahmed Ferdid: İran’da Batı Karşıtlığının Teorisyeni

Hamid İbrahimi

Ferdid’in ortaya koyduğu düşünceler, önemli bir tarihsel sorunu çözme yönünde ciddi bir arayış çabasıdır.

TOPLUM / KÜLTÜR

İran’da Çocuk Evliliği

Umut Başar

Saha çalışmaları, çoğunlukla taşrada yaşayan köylü ve aşiret mensubu bireyler arasında çocuk evliliğine sık rastlandığını ortaya koymaktadır.