TOPLUM / KÜLTÜR

TOPLUM / KÜLTÜR

İran’da Çocuk Evliliği

Umut Başar

Saha çalışmaları, çoğunlukla taşrada yaşayan köylü ve aşiret mensubu bireyler arasında çocuk evliliğine sık rastlandığını ortaya koymaktadır.

GÖRÜŞ

İran’ın Kuzey Makedonya’daki Kültürel Faaliyetleri

Liridona Berkolli

Ehlibeyt kavramı, Şii mezhepçi söylemi Sünni Müslüman topluma yerleştirmek için kullanılmış bir araçtır.