TOPLUM / KÜLTÜR

GÖRÜŞ

Yaptırımların Kıskacında İran Sporu

Umut Başar

İran sporu bir taraftan yaptırımlardan kaynaklı ekonomik güçlükler diğer taraftan ise siyasi tecrit sebebiyle hâlihazırda uluslararası arenaya açılmakta zorlanmaktadır.

GÖRÜŞ

Ölü ve Hasta Sayıları Gerçekle Ne Kadar Örtüşüyor?

Sertaç Sarıçiçek

Hükûmetin gerçek rakamları açıklamakta düştüğü yetersizlik halkta siyasi sorumluların kifayetsizliği nedeniyle canlarından oldukları düşüncesine kapılmalarına neden olacaktır.