TOPLUM / KÜLTÜR

GÖRÜŞ

İran’da Gündemden Düşmeyen Çocuk Evlilikleri Sorunu

Sertaç Sarıçiçek

Kadın ve erkekler için yasal kabul edilen evlenme yaşlarına dikkat edildiğinde İran’da çocuk evliliklerinin yaşanmasında asıl etkenin medeni kanunun kendisi olduğu görülecektir.