TOPLUM / KÜLTÜR

GÖRÜŞ

Amerikan Ambargolarının İran’da Yayıncılık Sektörüne Etkisi

Sertaç Sarıçiçek

2018 yılında yürürlüğe giren son ambargoların daha önceki Amerikan ambargolarına nazaran İran yayıncılık sektörünü daha fazla etkilediği ortadadır.

GÖRÜŞ

İran’da İlkokula Başlangıçta Farsça Yeterlik Sınavı

Umut Başar

İran’da çok dillilik kamusal alana yansısa da eğitim sistemi tek dilli olacak şekilde yapılandırılmıştır.