Türk-Tacik Ortak Kültüründe Mevlâna

Türk-Tacik Ortak Kültüründe Mevlâna

Bilindiği üzere Mevlâna, Mevlevilik ve eserleri hakkında 800 yıldan beri doğuda, batıda ve dünyanın her yerinde çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetler, içinde bulunduğumuz yüzyılda hız kazanarak sempozyumlar, paneller, konferanslar, yayınlar, çeşitli akademik faaliyetler ve atölye çalışmalarıyla çok boyutlu olarak devam etmektedir.
Büyük Türk mutasavvıfı, âlimi ve din adamı Mevlana’yı, Mevlana’nın eserlerini ve düşünce dünyasını anlamaya ve anlatmaya yönelik bu faaliyetlerin birisine de İran Araştırmaları Merkezi (ANKARA) ile Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, ortaklaşa düzenleyeceği “Türk-Tacik Ortak Kültüründe Mevlâna ve Öğretileri” başlıklı beş gün sürecek bir Atölye Çalışmasıyla katkıda bulunacaktır.
 
Bu Atölye Çalışması Tacikistan Mevlana Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. KIEMIDDIN NAIMOV’un katılımıyla gerçekleştirilecektir.
Koordinatörlüğünü Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi Emre GÜRBÜZ’ün yapacağı ve Farsça olarak düzenlenecek olan bu Atölye Çalışmasına tüm ilgililer ücretsiz olarak davetlidirler.

Atölye Çalışmasının programı:
 
11.12.2017 Pazartesi: Tacikistan Musikisinde ve Tiyatrosunda Mevlâna’nın Şiirleri
12.12.2017 Salı: Mevlâna’nı Eserlerinde Günümüz Tacik Lehçesi ve Mevlâna’nın Eserlerinde yer alan ve bugünkü Tacikler arasında aynı anlama gelen kelimelerin kullanımı.
13.12.2017 Çarşamba: Mesnevîde Kur’an Ayetleri ve Mevlâna’da Peygamberin Sünnetleri
14.12.2017 Perşembe: Mesnevi Okumaları
15.12.2017 Cuma: Mevlana’dan Gazel Okumaları
 
Tarih: 11-15 Aralık 2017
Saat: 13:00-16:00
Yer: İran Araştırmaları Merkezi, Oğuzlar Mah. 1397. Sk. No: 14 BALGAT-ÇANKAYA/ ANKARA
Tel: 0312.2845502-03
Dahili: 118
E-mail: egitim@iramcenter.org

Firdevsi'yi Anma Gününün Düşündürdükleri

Ali Temizel

Firdevsi, modern Fars Milliyetçiliğini anlamak için önemli bir figürdür.