Türkiye’de İran İmajı: Genel Türk Kamuoyunun ve Seçkinlerin İran Algısı

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 20.02.2021 Saati: 16:00-17:00 Yeri: Çevrim içi
Katılımcılar Dr. Mahdieh Aghazadeh Khoei
Konumu

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Mahdieh Aghazadeh Khoei’nin “Türkiye’de İran İmajı: Genel Türk Kamuoyunun ve Seçkinlerin İran Algısı/Iran’s Image in Turkey: The Perceptions of the Turkish Elites and the General Public Towards Iran” başlıklı tez sunumu kaydı, Türkçe alt yazıyla birlikte 20 Şubat 2021 Cumartesi saat 16.00’da İRAM Youtube kanalından izlenebilecektir.

Dr. Mahdieh Aghazadeh Khoei, tezinde Türk kamuoyunun İran algısını ele alır. Literatürdeki çalışmaların çoğunlukla iki ülkenin siyasi ilişkilerine odaklandığını belirten araştırmacı, kamuoyu algısı üzerine çalışarak iki ülke ilişkilerine farklı bir perspektiften yaklaşır. Türkiye’deki farklı gelir gruplarından ve çeşitli eğitim seviyelerinden kişilerle yüz yüze görüşmeler ve anketler yoluyla topladığı verileri analiz eder. Verilerin analizi ışığında Türk kamuoyunun İran algısının genel olarak olumsuz olduğu sonucuna varan Dr. Mahdieh Aghazade Khoei, tezinde bu durumun nedenleri üzerinde durur.