YAYINLARIMIZ

DIŞ POLİTİKA

İran’ın Levant’taki İzdüşümü: Hizbullah

Nazife Selcen Pınar Akgül

Hizbullah-İran ilişkileri her ne kadar salt “raison d’État (Ulusal Çıkar)” temelli bir ilişki olsa da “Direniş Ekseni” kavramıyla, üstün bir amaca hizmet eden “kutsal ittifakın” bir parçası gibi manevi değerler ve söylemler üzerinden tanımlanmaktadır.

EKONOMİ

İran’ın Önemli Bir Çevre Sorunu: Hava Kirliliği

Merve Çakır

İran’da hava kirliliğinin her geçen yıl daha da önemli bir sorun hâline gelmesindeki en önemli etken, sanayileşmede çevreye zarar veren uygulamaların tercih edilmesidir.