YAYINLARIMIZ

TOPLUM / KÜLTÜR

İran Türklerinde Babek ve Babek’i Anma Törenleri

Fazıl Özdamar

Babek’i Anma Törenleri’nin başladığı 1999 yılından önce de İran Türklerinin bireysel veya grup olarak ziyaret ettikleri yerlerden olan Babek Kalesi, günümüzde İran Türkleri arasında bir hafıza mekânı niteliğindedir.

TOPLUM / KÜLTÜR

Perde Arkasındaki Terör Örgütü: Medhali Selefiler

İsmail Yaşa

Suudi Arabistan’ın es-Sahve akımına karşı kullanmak üzere ürettiği ve daha sonra kullanım alanını genişlettiği Medhali Selefiler, Yemen ve Libya örneklerinde görüldüğü gibi silahlı bir örgüte dönüşmüştür.