Alıntı/Röportaj

DIŞ POLİTİKA

İran’da Sıcak Yaz

Hakkı Uygur

İran’ın devrimci ideolojisi ve devlet yapısı düşünüldüğünde ABD tarafından dayatılan şartların kabul edilmesinin ülkede adı konulmamış bir rejim değişikliği anlamına geleceği açık.

ŞİİLİK ARAŞTIRMALARI

Velayet-i Fakih’in Jeopolitik Mühendisliğine Karşı Necef Ekolü

Hadi Atay

Necef Havzası, İran’ın başta Irak Şiiliği olmak üzere Arap Şiiliğini Velayet-i Fakih sistemine angaje etme çabalarına karşı bir direnç noktası olmaya devam ediyor.